Обавештење о издатој сагласности на студију процене утицаја затеченог стања

08.03.2021.
 

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да „ВИСА-ПРОМ“ ДОО Кањижа, из Кањиже, ул. Харшањи Тибора бр. 17. добио је сагласност за студију процене утицаја затеченог стања за Пројекат Производног погона за производњу и израду производа од дрвета (шперплоче, фурнира и палета) на животну средину на катастарским парцелама бр.104 и 106 К.О. Кањижа.

Заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност, у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, односно до 15. марта 2021. године могу доставити своја мишљења.

Увид у техничку документацију и достава мишљења – писменим путем – омогућена је у канцеларији бр. 21. зграде Општине Кањижа, Трг главни бр. 1., у времену од 08 до 12 часова сваког радног дана.