Обавештење о уплати прве рате пореза на имовину

27.01.2021.
   

Обавештавају се грађани општине Кањижа да  рок за уплату 1. (прве) аконтације рате пореза на имовину за 2021. годину истиче 15. фебруара 2021. године.

Сагласно одредбама Закона о порезима на имовину порез на имовину плаћа се квартално и рате за уплату доспевају до 15. у месецу: фебруару, мају, августу и новембру текуће године.

Уплата рате врши се у складу са решењем о порезу на имовину на српском језику које су грађани добили крајем децембра 2020. године односно почетком јануара 2021. године.

Решење о порезу на имовину на српском језику (при дну прве странице) садржи износе кварталних задужења (за свако тромесечје) као и број уплатног рачуна и позив на број обвезника. Шифра плаћања је 153 ако се уплата врши готовином, а ако се уплата врши електронски шифра плаћања је 253.

Сагласно важећим законима за сваки дан евентуалног кашњења уплате кварталне пореске обавезе, порески обвезник плаћа затезну камату.