Пореска решења за имовину већ уручена

14.01.2021.
   

Ових дана у кањишкој општини уручена су решења за порез на имовину, на којима се поред података из прошле године, налази и износ који треба уплатити за ову годину.

Порез на имовину, или порез на некретнине плаћа се у четири рате, свака три месеца. Уколико се рата не плати у року, зарачунава се камата од 10 одсто – каже Бранислав Терзић, руководилац одељења јавне управе. Додаје: „Ово је решење у којем смо одредили колики је износ пореза за 2020. годину. Такође је постављен рачун на који се уплаћује, позив на број, као и квартални износ који се односи на наредну годину и који се, што је веома важно, уплаћује четири пута годишње."

Више информација:


Пореска решења за имовину већ уручена у општини Кањижа