Обавештење о прскању комараца из ваздуха

29.06.2020.
   

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове обавештава грађане да ће у периоду од 29. 06. 2020. до 12. 07. 2020. године у вечерњим сатима (18-21 часова), вршити акцију сузбијања одраслих форми комараца из ваздуха, на следећим локацијама:

-              шумски појас на обали Тисе

-              рубови насељених места Хоргош, Мартонош, Кањижа и Адорјан

Авио третирање против комараца обавиће се препаратом на бази „lambda-cihalotrina i deltametrina”.

Уколико метеоролошки услови у горе наведеном периоду не буду одговарајући период предвиђен за третман се продужава – о чему ће се грађани благовремено обавестити.

Руководилац Одељења за грађевинске и инспекцијске послове:

Атила Шафрањ