Обавештење у вези решења о порезу на имовину

09.01.2020.
   

Одељење за локалну пореску администрацију Општинске управе општине Кањижа има обавезу да за сваку календарску годину достави обвезницима пореза на имовину решења о порезу на имовину. Од 2019. године обавеза свих општина у Републици Србији била је да се укључе у Јединствени регистар пореских обвезника који за све јединице локалне самоуправе води „Институт Михајло Пупин“ у Београду. Текст решења о порезу на имовину утврђен је програмом „Института Михајло Пупин“ и исти се само у општини Кањижа преводи на мађарски језик. Превод решења о порезу на имовину врши се на терет буџета општине и исти се доставља уз решење о порезу на имовину на српском језику. Превод решења на мађарски језик не садржи личне податке пореског обвезника нити податке о непокретностима и служи искључиво за боље разумевање текста решења о порезу на имовину за пореске обвезнике који не говоре српски језик.

Значајно је истаћи да је у 2019. године дошло до преузимања комплетне општинске базе података о порезима на имовину од стране Јединственог регистра пореских обвезника у Београду. Општинска база података о пореским обвезницима је изузетно обимна, те је могуће да је приликом преузимања података о пореским обвезницима  и непокретностима у неким случајевима дошло до грешака. Одељељење за локалну пореску администрацију обавештава грађане да ће сагласно упутству Јединственог регистра пореских обвезника обрађивати рекламације грађана у случају исправке грешака које су настале приликом преузимања података о пореским обвезницима и непокретностима.

Одељење за локалну пореску администрацијуОбавештење