Обавештење

18.07.2019.
   

Скупштина Републике Србије је донела Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и прибављању документације ради реализације изградње магистралног гасовода граница Бугарске - граница Мађарске којим је утврђен јавни интерес за изградњу овог гасовода.

Према утврђеној траси, гасовод ће проћи кроз катастарске општине Трешњевац, Велебит, Кањижа, Мартонош и Хоргош.

Власници парцела која је захваћена трасом гасовода добиће обавештење на кућну адресу.

 „MILLENIUM TEAM“ д.о.о. из Београда од дана 15.07.2019. године на траси будућег гасовода ће изводити одређене истражне радње за потребе изградње гасовода.

Обавештавамо власнике свих парцела на којима ће вити изграђен гасовод, да ће им, у складу са Законом о експропријацији, бити исплаћена одговарајућа правична накнада на основу налаза овлашћених вештака, у поступку који ће бити спроведен пред надлежним органом јединице локалне самоуправе.