Procurement for Construction and reconstruction works on the wastewater treatment plant in Kanjiza

20.07.2018.
 

Конкурс јавне набавке за пројекат „Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива“

ИД пројекта: HUSRB/1601/11/0004

Назив пројекта: „Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива”

Акроним: WASIDCA

Корисник одговоран за тендер: Општина Кањижа

Предмет тендера: Радови изградње и реконструкције на погону за прераду отпадних вода у Кањижи

Врста поступка: „Local open tender procedure”

Рок за подношење тендера: 24.09.2018., 13:00 часова (по локалном времену)

- Minutes of the Site Visit »
- Technical documentation »
- CONTRACTING AUTHORITY'S CLARIFICATIONS »

- CONTRACTING AUTHORITY'S CORRIGENDUM »Прилози