Конкурси за подршку пољопривреде

26.04.2018.
  

Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој општине Кањижа расписује јавне позиве за доделу бесповратних средстава у 2018. години за регистроване пољопривреднике и удружења општине Кањижа и то:

1.            КАМАТНА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТА

УСЛОВИ: плаћени ануитети пољопривредног кредита у периоду од 16.11.2017. године до 15.11.2018. године.

ПОДСТИЦАЈ: у износу од 50% износа камате, од минималног износа од 8.000,00 динара до максималног износа од 50.000,00 динара по кориснику.

Додатне информације се могу добити на телефон: 024/874-236 или у канцеларији бр. 16. код општинских саветодаваца за рурални развој.

 

Јавни позив

Пријавни фопрмулар

 

2.            ПОДСТИЦАЈИ ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА МЛЕЧНИХ И МЕСНАТИХ РАСА

УСЛОВИ: регистровано газдинство које се бави  узгојем говеда, оваца, коза или свиња;

ПОДСТИЦАЈ: у висини 60% од цене грла (са или без ПДВ-а), мерама је предвиђен максималан износ средстава од 75.000,00 динара по комаду стеоне јунице и то максимално за 3 комада, максималан износ од 40.000,00 динара по комаду за квалитетну назимицу и то максимално за 5 комада и максималан износ од 30.000,00 динара по комаду за квалитетног овна или јарца и то максимално 1 комад за власника до 50 комада оваца или коза, 2 комада за власника од 51 до 150 комада оваца или коза и 3 комада овна или јарца за власника преко 150  до 300 комада овца или коза.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243.и 303.

 

Јавни позив

Пријавни фопрмулар

Изјава

Уговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

Уговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

Уговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

Уговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

Предуговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

Предуговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

Предуговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

Предуговори- купопродајни за квалитетна приплодна грла

 

3.            ПОДСТИЦАЈИ ЗА НАБАВКУ НОВЕ МАШИНЕ, УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ УСЕВА ОСИМ БУШЕЊА БУНАРА

УСЛОВИ: регистровано газдинство које се бави производњом воћа, грожђа, поврћа, печурака, цвећа  као и житарица, индустријског, ароматичног и зачинског биља и др.;

ПОДСТИЦАЈ: Интензитет помоћи је 60%, мером је предвиђен минималан износ средстава од 40.000,00 динара а максимални износ од 400.000,00 динара по кориснику.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243 и 303..

 

Јавни позив

Пријавни фопрмулар

Изјава

 

4.            ПОДРШКА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

УСЛОВИ: регистровано газдинство са регистрованом органском производњом

ПОДСТИЦАЈ: у висини од 100% износа трошкова сертификације и контроле конверзије, најмање од 20.000,00 динара а највише до 200.000 динара по подносиоцу пријаве.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243 и 303.

 

Јавни позив

Пријавни фопрмулар

Изјава

 

5.            ПОДРШКА ПОПРАВКАМА АТАРСКИХ ПУТЕВА

УСЛОВИ: носиоци активног пољопривредног газдинства као вође групе пољопривредних произвођача.

ПОДСТИЦАЈ: у висини 100% цене горива и евентуалних трошкова колчења путева, у минималном износу од 10.000,00 динара до максималног износа од 50.000,00 динара по подносиоцу пријаве.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243 и 303..

 

Јавни позив

Пријавни фопрмулар

Сагласност месне заједнице

Записник пољочувара

 

6.            СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА ПУТОВАЊА НА САЈМОВЕ И ИЗЛОЖБЕ

УСЛОВИ: удружење грађана и средње пољопривредне школе са пољопривредном делатношћу и са седиштем на територији општине Кањижа

ПОДСТИЦАЈ: у висини од 100% цене трошкова путовања, намање од 10.000,00 динара а највише до 50.000 динара по подносиоцу пријаве.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243 и 303.

 

Јавни позив

Пријавни фопрмулар

Изјава

 

7.            СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА УКЛАЊАЊА ЖИВОТИЊСКИХ ЛЕШЕВА

УСЛОВИ: фотокопија рачуна о трошковима транспорта и третмана лешева животињског порекла издатог у периоду од 16.11.2017. до 15.11.2018. године или потврда од извршиоца услуга о плаћеним трошковима

ПОДСТИЦАЈ: у висини од 100% цене транспорта и третмана леша животињског порекла, минималан износ по кориснику укупно за целу годину је 7.000,00 дин, а максималан износ је 35.000,00 динара. Подносилац пријаве може исту поднети више пута у току 2018. године.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 243 и 303.

Јавни позив

Пријавни фопрмулар