Youmig

13.02.2018.
 
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/youmig Migracije mladih unutar Dunavskog regiona su sve intenzivnije i predstavljaju izazov svim nivoima administracije. Emigracija mladih izaziva starenje populacije, gubitak radno sposobnog...
  1