Јавна набавка 14/2014

03.04.2014.
 
Услуга сузбијања комараца на територији општине Кањижа

Јавна набавка 15/2014

02.04.2014.
 
Ревизија завршног рачуна буџета општине Кањижа за 2013