Експроприација


Експроприација непокрености ради реконструкције и доградње граничног прелаза Хоргош на државном путу IA реда (Коридор 10)