Aнкета о заштити животне средине

20.05.2016.
 

Овај анкетни лист служи за помоћ изради средњорочног програма заштите животне средине општине Кањижа за период 2016-2026. Године на основу истраживања: шта грађани мисле о заштити средине насеља? Одговори се дају анонимно, тражени подаци ће се користити искључиво у статистичке сврхе.

Најважнији циљ анкете је да се процени еколошко расположење грађана, и упознају потребе. Циљ је да се проналазе проблеми, које грађани сматрају тешким, а чијим решавањем би се могло побољшати расположење локалног становништва. Други је циљ да се открију области за чије решавање би се највише могло рачунати на помоћ и подршку грађана општине. Напокон, циљ нам је да се упознају проблеми за чије решавање и управљање је потребно мењати поглед, односно,  ширити информације.

http://goo.gl/forms/3eKUXb1DVierABvE3

Хвала што ћете попунити анкету!