Оживљавање језера Велебит

19.04.2016.
   

Потписан је уговор о сарадњи између општине Кањиже, предузећа "Капетански рит" и цивилних организација "Спортско-риболовачког друштва" и "Кајакашког клуба" из Кањиже о побољшању квалитета воде у акумулацији Велебит. Циљ је да се унапреди стање у језеру, побољша квалитет воде, да се језеро пориби аутохтоним врстама и засади зелени појас око акумулације.

Због недомаћинског односа према језеру Велебит, оно је протеклих неколико година без рибе. Језеро се простире на више од 100 хектара и вода је доброг квалитета. "Ми као "Капетански рит" сарађујемо са свим релевантним институцијама у Републици Србији и што се тиче квалитета рибе, као и у новије време нове генетике коју прави Србија, са Пољопривредним факултетом у Београду. То ће нам помоћи да стварно на најбољи начин порибимо ово језеро", рекао је Круно Атанасов, директор д.о.о. "Капетански рит".

Ресорни покрајински секретаријат потписао је уговор о сарадњи на 10 година са предузећем "Капетански рит". Циљ је да се поред унапређења језерске воде, унапреди и туризам овог подручја, са акцентом на спортски риболов.

Акумилација Велебит се пуни водом из реке Тисе и задатак новог управљача је да уради озбиљан мониторинг флоре и фауне језера. Неопходно је и да се спречи крађа рибе и загађење са пољопривредних подручја.

Више информација:


Оживљавање језера Велебит

Газдовање језером Велебит поверено "Капетанском риту“ Доо
Фото: Карољ Пушкаш грђевинки инжињер