Јавни позиви за финансирање спортских програма

04.02.2016.
 

На основу члана 14. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине Кањижа“,бр.5/2015) председник општине Кањижа расписује Јавни позив за финансирање годишњих програма за потребеи интересе грађана у области спорта у општини Кањижа  из буџета општине Кањижа у 2016. години. Одлуком о буџету општине Кањижа за 2016. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2015) планирана су средства за финансирање годишњих  програма  у области спорта  у укупном износу од  8.200.000.00  динара.

На основу члана 14. Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у општини Кањижа („Службени лист општине Кањижа“,бр.5/2015) председник општине Кањижа расписује Јавни позив за финансирање посебних програма за потребе и интересе грађана у области спорта у општини Кањижа  из буџета општине Кањижа у 2016. години. Одлуком о буџету општине Кањижа за 2016. годину („Службени лист општине Кањижа“, бр. 19/2015) планирана су средства за финансирање посебних програма  у области спорта  у укупном износу од 800.000,00  динара.Јавни позив за финансирање годишњих програма

Пријава за финансирање годишњег програма у области спорта

Јавни позив за финансирање посебних програма

Пријава за финансирање посебног програма у области спорта