Конференција о сеоском повереништву

17.03.2014.
  

У организацији Удружења за развој насеља пешчарске висоравни Северне Бачке, Форума жена Мали Иђош и Друштва сеоских повереника подручја између Дунава и Тисе одржана је стручна конференција о сеоском повереништву 13. марта 2014. године у великој сали зграде општинске управе Кањижа у оквиру пројекта „Прекогранично сеоско повереништво”.
Тема конференције: Предуслови ширења услуге сеоског и салашарског повереништва у Војводини. Социјални и културни утицај на заједницу, односно на  људе који живе у сеоским и салашарским срединама Програм стручне конференције у оквиру пројекта „Прекогранично сеоско повереништво”