Нови живот европског села

20.10.2015.
  

Међународна конференција РУРАКТ на тему „Ре-евалуација руралних подручја кроз развој социјалних газдинстава” у оквиру програма ЕУ „Европа за грађане и грађанке”, који се финансира из фондова ЕУ, одржана је у Кањижи. Водећи партнер у пројекту је регија Молизе из Италије, укупна вредност пројекта је 149.000 евра, а локална самоуправа Кањиже је укључена као један од 15 партнера из осам држава.

Конференцију је отворио председник кањишке општине др Михаљ Бимбо, а пројекат је представио начелник Одељења за привреду, финансије и развој Општинске управе Кањижа Роберт Фејстамер. Поред  Србије у пројекат су укључени партнери из Италије, Шпаније, Албаније, Грчке, Македоније, Хрватске и Бугарске. Фејстамер објашњава да је мрежа насеља укључених у пројекат настала са циљем да одговори на питање како се поново може проценити појам социјалних газдинстава, која омогућавају одрживи развој живота и економије у руралним подручјима.

На конференцији су представљаена искуства из иностранства, такође и виђење ове проблематике стручњака из појединих институција из кањишке општине, као и могућности да се развој руралних подручја подстакне кроз локалне, покрајинске и државне програме.  Као један од најважнијих циљева је тражење одговора како је на том пољу могуће на најбољи начин интегрисати аграрну са социјалном политиком и како разне институције заједно могу да остваре помак на овом пољу.

Више информација:


Нови живот европског села

Одржана међународна конференција РУРАКТ

Завршен међународни пројекат „Руракт“