Субвенција за набавку овнова

27.07.2015.
  

На основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Кањижа и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кањижа за 2015. годину, Комисија за доделу средстава за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја расписује јавни позив за подношење пријава за доделу бесповратних средстава за субвенционисање набавке квалитетних овнова.

Овим јавним позивом финансира се: набавка квалитетних овнова у складу са остварењем буџета општине Кањижа а максимално до 550.000,00 динара.

Јавни позив  је отворен до утрошка средстава, а најкасније до 18. септембер 2015. године.

Одлуку о додељивању средстава субвенционисања доноси председник општине Кањижа на предлог Комисије по редоследу пристизања захтева. Међусобни правни односи између општине и корисника субвенције регулисаће се уговором на основу којег ће се вршити иисплата на текући рачун корисника.

Додатне информације могу се добити на телефон: 024/875-166 локал 303. и 242.Јавни позив

Пријавни формулар

Изјава