Завршио се СЕЕРИСК пројекат

12.03.2015.
 

СЕЕРИСК пројекат је био суфинасира од стране ЕУ (Програм за југоисточну Европу) и Републике Мађарске. Циљ пројекта је био да се унапреди веза између процене ризика од природних катастрофа предузете од стране националног и локалног нивоа власти, нарочито у случају катастрофа које су интезивиране климатским променама.

Циљ пројекта је било откривање контрадикција и недостатака у институционалном, методолошком и правном оквиру који се користе приликом мапирања ризика, као и унапређење дијалога између стваралаца података и корисника истих, обједињавање праксе процене ризика, иницирање дискусије кроз размену исткустава и проналажење нових структурних решења на различитим нивоима доношења одлука. Крајњи циљ је развијање евиденције која би се заснивала на препорукама за ефикасну комуникацију у случајевима елементарних непогода која би мога бити примењена на регион.СЕЕРИСК билтен