Обезбеђено функционисање дневног боравка „Гнездо“

11.02.2015.
  

Функционисање дневног боравка Гнездо при Центру за социјални рад је од изузетног значаја за локалну самоуправу Кањиже. Због ове чињенице су учињени напори већ и прошле године да се функционисање дневног боравка наставља. Беспрекидно пружање услуге ове године је омогућено из средстава буџета општине Кањижа у вердности од 1.200.000 динара, и реализује се захваљујући сарадњи Црвеног крста и других невладиних организација. У боравку јеобезбеђена стручна помоћ у учењу, у савладању свакидашњих вештина и правила понашања, као и исхрана једном дневно.


http://www.dnevnik.rs/vojvodina/u-%E2%80%9Egnezdu%E2%80%9D-40-osnovaca

https://www.youtube.com/watch?v=PB2IreiWxA4
Фотограф: Карољ Пушкаш грађевински инжењер