Њиве под водом у кањишком атару

20.01.2015.
 

Чак и дубоки трагови трактора на летњем путу који води у кањишки рит дају разлога за бригу, али је то сада мали проблем у односу на више хектара необраног кукуруза и шећерне репе које су под водом. На више места се виде трагови возила која нису могла проћи,а на другим местима су на крајевима ораница ископани одводни канали, али огромну количину воде ови канали никако не могу у потпуности да одведу. Газде кажу да се ни они,а ни старије генерације не сећају да су икада због воде били спречени да изађу на њиве.

Начелник кањишког огранка Водопривредног предузећа, Рудолф Ердег, каже да је било и кишнијих година од прошле године, али је кључ проблема у распореду влаге.

Газде су иницирале да им општина опрости барем даљње трошкове, као што је на пример одвод воде.

Члан савета локалне самоуправе задужена за пољопривреду, Моника Халас, је изјавила да, поред кањишких, штету трпе и њиве у адорјанском, мартоношком и хоргошком атару.

Више информација:


http://www.magyarszo.com/hu/2591/Vesti_na_srpkom/120992/U-kanji%C5%A1kom-ataru-njive-pod-vodom.htm

https://www.youtube.com/watch?v=H6KX4SO4QsI

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/rod-zaglavljen-u-potopljenim-ritovima