План детаљне регулације одводног канала „Шест путева“ у к.о. Мартонош на јавном увиду

31.10.2013.
    

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације, одржаће се у трајању од 30 дана, од 31. октобра до 02. децембра 2013. године. Нацрт плана детаљне регулације са рефералним картама, биће изложен на јавни увид у згради општине Кањижа, трг Главни бр. 1., Кањижа, у канцеларији бр. 5., Одељење за инспекцијско–надзорне послове, у Месној заједници Хоргош, ул. Железничка бр. 18. и у Месној заједници Мартонош, Трг Слободе бр. 1., сваког радног дана у времену од 8:00 до 12:00 сати. Јавна седница Нацрта плана детаљне регулације, биће одржан 12. децембра 2013. год. у великој сали (евентуално у Малој сали) зграде општине Кањижа са почетком у 12:00 часова.