Приближава се крају пројекат SEERISK

29.12.2014.
 

СЕЕРИСК пројекат се суфинасира од стране ЕУ (Програм за југоисточну Европу) и Републике Мађарске. Циљ пројекта је да се унапреди веза између процене ризика од природних катастрофа предузете од стране националног и локалног нивоа власти, нарочито у случају катастрофа које су интезивиране климатским променама. Резултати овог пројекта утицаће и на доносиоце еколошких одлука , као и на ширу јавност да се озбиљније баве овим проблемом. Урађен је и промотивни филм у форми документарног трејлера, који има за циљ да се крајњи корисници упознају са стварним стањем на терену у пилот областима Шиофок, Велинград, Арад, Сеница, Илиџа, Кањижа. Филм приказује каквим се природним последицама становници ових подручја суочавају (суше, пожари, поплаве, олујни ветрови, топлотни таласи), као и резултате СЕЕРИСК пројекта, односно шта је предузето како би се положај становника побољшао. Крајњи производ пројекта је израда мапа ризика и припрема и едукација становништва и државних органа за реаговање у кризним ситуацијама.

Тема конференције која је била одржана 22. децембра је било представљање коначних резултата пројекта и улогу општине Кањиже као пројектног партнера у пројекту и будући ефекти резултата пројекта на локалном и регионалном нивоу.


https://www.youtube.com/watch?v=HyGoP1QPqwQ