Јавни конкурс за пројекте заштите животне средине

28.10.2014.
 

На основу Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину, а у вези са Одлуком о буџету општине Кањижа за 2014. годину председник општине Кањижа  расписује јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката удружења грађана из буџетског фонда за заштиту животне средине.

Средства у износу од 300.000,00 динара додељују се за реализацију пројекaта у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2014. годину и то:

- програми и пројекти за јачање свести о потреби заштите животне средине -  100.000,00 динара

- за суфинансирање образовних и других активности као и едукацију којом се доприноси јачању свести о потреби заштите и унапређења животне средине (штампање пропагандног материјала – мапе (информатора), израда и постављање информативних табли) -  200.000,00 динара

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана у области заштите животне средине са седиштем на територији општине Кањижа, што удружења потврђују решењем о упису у регистар.

Рок за подношење пријава је 05 новембра 2014. године, до 13,00 часова.Образац предлога пројекта

Текст јавног конкурса