Обавештење жетеоцима у општини Кањижа

22.05.2024.
 

Као сваке године, и ове ће се морати извршити технички преглед у погледу противпожарне заштите свих комбајна и трактора, који врше превоз семена и сламе као и пресовање. Преглед ће се вршити од стране комисије за преглед пољопривредних машина Општинског ватрогасног савеза Кањижа у сваком насељу по следећем редоследу:

Дана 27. маја, у понедељак, преглед почиње у Долинама, од 8.00, код сабирне станице млека, те се наставља у Орому, од 9.00, на Вашаришту, у 10.00 код забавишта и у 11.00 на Велебитском путу, испред куће Мељкутијевих. 
Дана 28. маја, у уторак преглед почиње у Тотовом Селу, испред Дома културе, са почетком у 8.00, те се наставља на Велебиту од 10.00 часова, на тргу испред месне задруге.
Дана 29. маја, у среду преглед ће се вршити у Трешњевцу, ујутру од 8.00, код товаришта стоке, те се у 9.30 наставља на пијачном тргу.
Дана 30. маја, у четвртак преглед ће се вршити у Кањижи, на вашаришту, од 8.00, а наставиће се у Адорјану, са почетком у 10.00 часова, на товаришту паприке, поред НИС Нафтагас.
Дана 31. маја, у петак, преглед ће се вршити у Мартоношу, од 8.00, код фудбалског стадиона. 
Дана 3. јуна, у понедељак преглед почиње у Малим Пијацама, код вашаришта, са почетком у 8.00, те се наставља код силоса од 9.00 часова.
Дана 4. јуна, у уторак преглед ће се вршити у Хоргошу, ујутру од 8.00, у дворишту Месне заједнице Хоргош. 
Дана 5. и 6. јуна, у среду и у четвртак комисија ће обићи власнике пољ. машина који се оправдано нису одазвали у горе наведеним терминима и местима.

Власник који механизацију не може довести на горе наведена места, треба да то јави на датом месту или на телефон Комисије за преглед пољопривредних машина 063/544-996, од 8.00 до 14.00 часова.

Да би се на прегледу удовољило захтевима, поред других прописа обавезно је имати на сваком комбајну: баждарени апарат за гашење пожара од 9 килограма, ашов, лопату, разбијач варница и кутију прве помоћи, а код трактора: баждарени апарат за гашење пожара од 2 или 3 килограма и разбијач варница. Поред тога, акумулатори и други електрични водови морају бити обложени изолационом материјалом. 

Баждарење апарата се организовано врши у Кањижи у ватрогасном дому сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова.
  Износ тарифе прегледа: 2200,00 динара за комбајне и 1200,00 динара за тракторе, који се плаћа на лицу места.
Ове године се може  очекивати жестока појава противпожарних инспектора и пољочуварске службе на путевима и на њивама. Казне су високе, ако нађу неиспитивану механизацију или особу која није похађала противпожарну обуку.

Општински ватрогасни савез Кањижа                                               
Комисија за преглед пољопривредних машина