Сузбијање комараца из ваздуха

29.04.2024.
  

Одељење за инспекцијске послове обавештава грађане да ће се дана 29. априла 2024. године у вечерњим сатима (18-20 часова), спровести први третман сузбијања одраслих форми комараца из ваздуха, на следећим локацијама:
- шумски појас на обали Тисе
- рубови насељених места Мартонош, Кањижа и Адорјан
Третман се спороводи препаратом на бази lambda-cihalotrina i deltametrina. Препарати су токсични за пчеле, па се моле пчелари да своје кошнице затворе или уклоне ca места вршења третмана.
Уколико метеоролошки услови горе навденог дана не буду одговарајући, датум спровођења третмана се одлаже, о чему ће се грађани благовремено обавестити.
Користимо прилику да обавестимо грађане да је у канцеларији бр. 5. Општинске управе општине Кањижа доступан биолошки препарат у форми таблета, који се користи за сузбијање ларви комараца на воденим површинама (баштенска језера, посуде за сакупљање кишнице, итд).
Одељење за инспекцијске послове