Обавештење о захтеву за промену цена комуналних услуга

19.02.2024.
 

Сагласно одредбама члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) најмање 15 дана пре одлучивања надлежног органа локалне самоуправе, локална самоуправа је у обавези да на огласној табли и у електронској форми на сајту објави захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цене комуналних услуга, са образложењем. 
Захтев за добијање сагласности Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа са одлукама о промени цене комуналних услуга са образложењем, објављени су на огласној табли у седишту Општинске управе општине Кањижа и у електронској форми на званичној интернет страници Општине Кањижа 


Начелница Општинске управе општине Кањижа
Марија Миловановић

 Обавештење о објављивању захтева за давање сагласности на промену цена комуналних услуга Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа

Захтев са образложењем

Одлуке о цени услуга ЈП за комуналне услуге „Комуналац“ Кањижа