Обавештење о пријављивању комуналних проблема

19.02.2024.
 

Општина Кањижа се овим обавештењем обраћа грађанима општине – ради њиховог информисања, са заједничким циљем да успостави што једноставнији систем пријаве комуналних проблема који се јављају на територији општине и утичу на свакодневни живот, а у надлежности су општине.
Моле се грађани да се у вези комуналних проблема са којима се сусрећу обрате својој месној заједници (или директно општини), јер ће се пријава – представка само у овом случају сматрати службеним обавештењем. Поступак се не може покренути на основу објава на различитим медијским платформама и друштвеним мрежама, те у овом случају не може доћи ни до решења проблема.

Контакт подаци месних заједница:

Адорјан: 062/835-9409
Хоргош: 064/806-2231
Мале Пијаце: 064/ 806-2210
Кањижа: 064/806-2190
Мартонош: 064/806-2240
Ором: 063/850-8049
Трешњевац: 062/169-5070
Тотово Село: 063/7295-307
Велебит: 063/866-0733

У случају да се ради о проблему који није у надлежности месне заједнице, секретар месне заједнице ће одмах обавестити надлежну организациону јединицу Општинске управе општине Кањижа. Уколико се ради о проблему који је у надлежност општине надлежна организациона јединица општинске управе ће предузети активности на решавању истог, односно доставити представку надлежној установи или јавном предузећу, са упутством за даље поступање и отклањање проблема.
Позивамо Вас да искористите прилику да заједно радимо на развоју наше општине!

Локална самоуправа општине КањижаОбавештење