Истраживање јавног мњења за израду стратегије развоја културе

31.10.2023.
 

На изради стратегије која се односи на период од 2024. до 2028. године, ради радна група локалне самоуправе. 
У циљу израде што свеобухватнијег документа, који уважава реално стање и потребе, радна група је иницирала спровођење истраживања јавног мњења. Упитник је доступан на званичном сајту Општине Кањижа. 
Ервин Јенеи координатор каже: „Сврха ове анкете је да мапира ваша културна интересовања и навике везане за културне садржаје. У складу са тим, у анкети можете изразити своје мишљење, на пример, о томе колико сте задовољни културном понудом наше општине, о томе који програми, по вашем мишљењу, недостају у нашем културном животу, као и о томе колико сте задовољни са радом наших институција у области културе и како, по Вашем мишљењу, треба даље развијати културни живот.” 

 


Кањижа: Истраживање јавног мњења за израду стратегије развоја културе

Истраживање јавног мњења за израду Стратегије развоја културе у општини Кањижа