Истраживање јавног мњења за израду Стратегије развоја културе

30.10.2023.
  

Радна група општине Кањижа ради на изради Стратегије развоја културе за период од 2024 до 2028. године. У циљу израде што свеобухватнијег документа који узима у обзир реално стање и потребе, радна група је покренула испитивање јавног мњења. Сврха анкете је да се мапирају културна интересовања грађана и грађанки општине Кањижа и њихове навике у вези са културним садржајима.
Молимо све грађане општине да попуне анонимни упитник на линку испод.

https://forms.gle/EpRZ2bJSBEbV3k2r5  

ДА ВАШЕ МИШЉЕЊЕ ФОРМИРА НАШУ ЗАЈЕДНИЧКУ БУДУЋНОСT.
Хвала на сарадњи!