Промена цена комуналних услуга

02.10.2023.
 

Сагласно одредбама члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) најмање 15 дана пре одлучивања надлежног органа локалне самоуправе, локална самоуправа је у обавези да на огласној табли и у електронској форми на сајту објави захтев за давање сагласности на одлуку о промени цене комуналних услуга, заједно са образложењем.
Захтев за добијање сагласности привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ са предлогом Одлуке о цени услуга зимског одржавања општинских, некатегорисаних путева на територији општине кањижа привредног друштва POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ за сезону 2023/2024 са образложењем објављен је на огласној табли у седишту Општинске управе општине Кањижа и у електронској форми на званичној интернет страници Општине Кањижа

 

Начелница Општинске управе општине Кањижа
Марија Миловановић

 

Обавештење о објављављивању захтева за давање сагласности на промену цена комуналних услуга привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ

 

Прилог:
1)  Захтев од 29. 9. 2023. год.
2) Одлука о цени услуга зимског одржавања општинских и некатегорисаних путева на територији општине Кањижа привредног друштва POTISKI VODOVODI - TISZA MENTI VIZMUVEK DOO HORGOŠ за сезону 2023/2024
3)  Образложење