Промена цена услуга снабдевања водом за пиће, одвођења и пречишћавања отпадних вода

11.09.2023.
 

Сагласно одредбама члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) најмање 15 дана пре одлучивања надлежног органа локалне самоуправе, локална самоуправа је у обавези да на огласној табли и у електронској форми на сајту општине објави Захтев за давање сагласности на Одлуку о промени цене комуналних услуга, заједно са образложењем. 
Захтев за добијање сагласности на промену цене услуга снабдевање водом за пиђе, одвођење и пречишћавање отпадних вода привредног друштва POTISKI VODOVODI –  TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ, Образложење и Одлука Надзорног одбора привредног друштва  POTISKI VODOVODI –  TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ о цени услуга снабдевања водом за пиће, одвођење и пречишћавање отпадних вода од 4. септембра 2023. године, објављени су на огласној табли у седишту Општинске управе општине Кањижа и у електронској форми на званичној интернет страници Општине Кањижа. 

Начелница Општинске управе општине Кањижа 
Марија Миловановић

 

Обавештење о објављављивању захтева за давање сагласности на промену цена комуналних услуга привредног друштва POTISKI VODOVODI –  TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ 

Прилог:

1) Захтев 

2) Образложење 

3) Одлука Надзорног одбора привредног друштва POTISKI VODOVODI – TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ о цени услуга снабдевања водом за пиђе, одвођење и пречишћавање отпадних вода од 4. септембра 2023. године