Одлука о изради Стратегије развоја културе

28.07.2023.
 

На основу члана 30. став 3. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2018) Општинска управа општине Кањижа обавештава грађане и јавност да је Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној дана 27. јула 2023. године донела одлуку о приступању изради Стратегије развоја културе општине Кањижа за период 2024-2028. године, као документ којим се утврђују стратешки правци деловања општине Кањижа у области културе. Одлука о приступању изради Стратегије развоја културе општине Кањижа за период 2024-2028. године