Обавезна електронска регистрација оснивања привредних друштава

22.05.2023.
 

Пуштен у рад нови електронски сервис за регистрацију оснивања привредних субјеката 
Агенција за привредне регистре је на свом порталу покренула нову електронску услугу за регистрацију оснивања привредних друштава, предузетника и осталих привредних субјеката који се уписују у Регистар привредних субјеката, која омогућава подношење пријава путем посебне апликације.
Подношење пријава у електронској форми од 17. маја 2023. године, представља искључиви начин подношења пријава за оснивање:
• друштва с ограниченом одговорношћу (ДОО),
• ортачког друштва (ОД),
• командитног друштва (КД) и
• акционарског друштва (АД).
Агенција од 17. маја прима пријаве за регистрацију оснивања привредних друштава искључиво у електронској форми, у складу са чланом 9. став 2. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021). Пријаве које буду поднете у папирној форми, АПР ће одбацивати, јер нису у складу са наведеним прописом.
Обавезна електронска регистрација не односи се на:
• оснивање предузетника, задруге, задружног савеза, јавног предузећа, представништва или огранка страног привредног друштва,
• већ регистроване привредне субјекте.
Предузетници, задруге, задружни савези, јавна предузећа, представништва или огранци страних привредних друштава могу да бирају између два начина подношења пријаве за регистрацију оснивања- у папирној или у електронској форми.

 


Овде можете преузети водич "У сусрет обавезној електронској пријави за регистрацију оснивања привредних друштава"