Бесплатна хемијска анализа земљишта

28.03.2023.
 

Локална самоуправа Кањижа обавештава регистроване пољопривреднике општине Кањижа да од 03. априла 2023. године почиње прикупљање пријава за бесплатну хемијску анализу земљишта!
Један пољопривредник има право на бесплатну хемијску анализу максимално за 5 узорака, искључиво на сопственим или закупљеним парцелама, а које се налазе на територији општине Кањижа, као и за закупљена државна земљишта. Пољопривредници, који имају дуговање по основу пореза на имовину немају право на коришћење бесплатне анализе, а коју финансира општина, све док своја дуговања не измире. Укупан предвиђени број узорака у општини Кањижа је 200 комада. Пријава траје до истека овог броја узорака, а најкасније до 31. октобра 2023. године.
Потребна документација приликом пријаве:
- тачан катастарски број парцела на којима се тражи анализа тла;
- унапред припремљен план сетве (плодоред) за наредне четири године;
- јединствени матични број (ЈМБГ) и број газдинства (БПГ).
Прикупљање пријава, попуњавање захтевног формулара, узимање узорака на терену и лабораторијску анализу врши Пољопривредна стручна служба из Сенте.
Информисање и пријава се врши на следећим телефонским бројевима службе: 024/811-846, 062/785-528 ili 062/785-527.
Резултате испитивања служба доставља произвођачима поштанским путем!