Годишњи план јавних конкурса

31.01.2023.
 

На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон) и члана 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/2018) Општинско веће општине Кањижа на 86. седници доноси

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2023. ГОДИНУ

 

Ред. Бр Давалац средстава Област Назив конкурса Укупан износ Планирани период расписавања јавног конкурса
1. Општина Кањижа култура Јавни конкурс за финансирање / суфинансирање пројеката у  култури у 2023. години 3.000.000,00 март 2023.године
2. Општина Кањижа спорт Јавни позив за финансирање посебних програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Кањижа из буџета општине у 2023. години 1.000.000,00 фебруар 2023.године
3. Општина Кањижа верске заједнице и цркве Конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница на територији општине Кањижа у 2023. години 2.000.000,00 април 2023.године
4. Општина Кањижа јавно информисање (медији) Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2023. години 3.500.000,00 март 2023. године
5. Општина Кањижа удружења грађана Јавни конкурс за суфинансирање / финансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења за 2023. годину 11.200.000,00 март 2023. године

 

Роберт Фејстамер

Председник Општинског већаГодишњи план јавних конкурса за удружења грађана општине Кањижа за 2023. годину