Изградњa крова испред мртвачнице у Орому

20.12.2022.
 

На гробљу у Орому је завршена изградња наткривене конструкције испред мртвачнице. Трошкови израде пројектне документације и кровне конструкције износили су 1,9 милиона динара, које су заједнички обезбедиле општина Кањижа и Месна заједница Ором. 

Роберт Фејстамер, председник општине Кањижа је обишао место инвестиције. 

- Локални самодопринос се не губи, већ поспешује развој заједнице! Изградњу крова испред мртвачнице у Орому финансирале су Месна заједница и општина са по 1,9 милиона динара. Наша локална самоуправа подржава сваки локални пројекат за који су потребна додатна средства, било да се ради о подршци добијене на конкурсу или о локалном самодоприносу, рекао је градоначелник.