Субвенционисање пољопривредника у другом кругу

25.11.2022.
 

На основу Јавних позива за подношење пријава за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова семена и вештачког осемењавања животиња, органске производње, трошкова уклањања животињских лешева и трошкова набавке лекова за пчеле, а који позиви су објављени дана 20. маја 2022. године, Комисија за доделу средстава за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја спровела је избор субвенционисаних пољопривредника и дала је предлог председнику општине за доношење следећих одлука о додели бесповратних средстава изабраним корисницима по спроведеним јавним позивима у другом обрачунском периоду:- Одлука о додели средстава за субвенционисање трошкова семена и вештачког осемењавања животиња у 2022. години

- Одлука о додели средстава за субвенционисање органске производње у 2022. години

- Одлука о додели средстава за субвенционисање трошкова уклањања животињских лешева у 2022. години

- Одлука о додели средстава за субвенционисање трошкова набавке лекова за пчеле у 2022. години