Давање у закуп државног земљишта 2022 - у другом кругу

16.11.2022.
 

Преко wеб апликације Управе за пољопривредно земљиште, „Дигитално јавно надметање“ омогућено свим заинтересованим пољопривредним произвођачима да електронским путем учествују у јавним надметањима за закуп државног пољопривредног земљишта. Апликација је потпуно бесплатна, доступна свима, и може се користити на рачунарима и мобилним уређајима. Постоји ћирилична и латинична верзија апликације, као и верзија на мађарском језику. Она је доступна на следећем линку: https://upz.minpolj.gov.rs/sadrzaj/
На основу програма за 2022. годину јавни позив за други круг објављен је дана 15. новембра 2022. године и отворен је до 25. новембра 2022. године до 12,00 часова. За давање у закуп предвиђено je 1.538,2615 хектара државног земљишта са периодом закупа од 15 година. Ове површине су распоређене у 712 јединица надметања. Значи да електронским путем понуде се могу давати најкасније до 25. новембра 2022. године до 12,00 часова уз прилажење потребне документације. Заинтересовани могу и на терену погледати катастарске парцеле дана 21. новембра 2022. године, путем претходне пријаве телефонским путем: 063-307824. Лично се може информисати у Општинској управи општине Кањижа код Одељења за привреду и локални економски развој: Градска кућа, приземље, канцеларија бр. 14, од 8,00-14,00. тел.: 024-4875-166., локали: 243 и 240).


Прилози:

 - оглас за давање у закуп државног земљишта – други круг у 2022. години