Jавнa расправa о Нацрту Плана јавног здравља

26.10.2022.
 

На основу члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 116. Статута општине Кањижа („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 2/2020- пречишћени текст) и члана 27. Одлуке о јавим расправама („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 9/2019) Општинско веће општине Кањижа на 77. седници одржаној дана 26. октобра 2022. године упућује 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за учешће на јавној расправи о Нацрту Плана јавног здравља општине Кањижа за период 2022-2027. год.

грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, која се одржава од 31.10.2022. године до 14.11.2022. године. 

Орган надлежан за давање информација о Нацрту Плана јавног здравља општине Кањижа за период 2022-2027. год. је Одељење за општу управу и заједничке послове, особа за контакт је Атила Каса.
Примедбе, предлози и мишљења достављају се у писаној форми до 14. новембра 2022. године до 8.00 часова на адресу: Општина Кањижа, Одељење за општу управу и заједничке послове, Трг Главни бр. 1, 24420 Кањижа или путем електронске поште, на адресу електронске поште: akasa@kanjiza.rs.
Позивају се заинтересовани грађани, представници удружења грађана, представници организација за јавно обавештавање на завршну седницу која се одржава 15. новембра 2022. године у Великој сали зграде Општинске управе општине Кањижа са почетком у 8.00 часова.

Небојша Ракић
заменик председника Општинског већаЈавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту Плана јавног здравља општине Кањижа за период 2022-2027. год.

Програм јавне расправе о нацрту Плана јавног здравља општине Кањижа за период 2022-2027. године

Нацрт Плана јавног здравља општине Кањижа за период 2022-2027. године