Одлуке о додели средстава Буџетског фонда за пољопривреду – први обрачунски период

09.08.2022.
 

На основу Јавних позива за подношење пријава за доделу бесповратних средстава за субвенционисање реализованих инвестиција у набавку квалитетних приплодних грла  и субвенционисање  инвестиције у машина, уређаја и опрема за наводњавање од стране пољопривредних газдинстава у 2022. години објављених дана 20.05.2022. године и предлога Комисије за доделу средстава за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, председник општине донео је следеће одлуке о додели бесповратних средстава изабраним корисницима по спроведеним јавним позивима у првом обрачунском периоду:

-              О Д Л У К У о додели средстава за субвенционисање инвестиције у набавку квалитетних приплодних грла за потребе пољопривредних газдинстава у 2022. години

-              О Д Л У К У о додели средстава за субвенционисање инвестиције у набавку машина опрема и уређаја за наводњавање за потребе пољопривредних газдинстава у 2022. години