Конкурс за енергетску ефикасност за грађане општине Кањижа

14.07.2022.
  

Јавни позив

за доделу безповратних средстава грађанима за енергетску санацију породичних кућа и станова на територији општине Кањижа у 2022. години који се односе на унапређење термичкогомотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе заподстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22

I. ПРЕДМЕТ И МАКСИМАЛНА ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
Предмет суфинансирања обухвата следеће мере енергетске ефикасности:

  • Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, за породичне куће и станове
  • Набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвени пелет, брикет, сечка), грејачa простора или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим за породичне куће.
  • Набавка и инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвени пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за стамбене зграде-са правним статусом стамбене заједнице
  • Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће (за ову меру се може конкурисати само заједно са мером замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим из става 1. тачка 4., овог одељка)
  • Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће
  • Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће

 Јавни позив

Листа привредних субјеката

Правилник

Пријавни формулар за грађане - 1.прилог

Изјава о члановима домаћинства - 2.прилог

Изјава - 3.прилог

Изјава - 4.прилог

Изјава - 5.прилог

Прелиминарна листа изабраних крајњих корисника

Коначна листа изабраних крајњих корисника