Обавештење о начину остваривању права коришћења без плаћања накнаде државног земљишта за 2023. годину на територији општине Кањижа

24.06.2022.
  

 

        У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 03/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021), Председник општине Кањижа расписује јавни позив за достављање потребне документације ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кањижа за 2023. годину од стране образовних и социјалних установа чија је примерена делатност пољопривреда, као и од стране правних лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства, a који документи се достављају најкасније до 31. октобра 2023. године уз изјашњење надлежног министарстава за послове науке, просвете, социјалне заштите, пољопривреде, односно правде из ког се може утврдити правни статус подносиоца захтева ради утврђивања испуњености услова за оставaривање права на коришћење земљишта без накнаде.

 

  1. Јавни позив за остваривање права коришћења државног земљишта без накнаде у 2023 години  ►  Преузимање
  2. Захтев за остваривање права коришћења државног земљишта без накнаде у 2023 години. ►  Преузимање

 

Комисија за израду програма заштите,

 уређења и коришћења пољопривредног земљишта

на територији општине Кањижа