Нови модел фискализације

21.04.2022.
 

У складу са Законом о фискализацији, сви обвезници фискализација су у обавези да најкасније до 30. априла 2022. године пређу на нови модел фискализације, који подразумева употребу новог хардверског или софтверског решења. У складу са тим, потребно је да почев од 1. маја 2022. године, обвезници издају нове фискалне рачуне са QR кодом, како би наставили да раде у складу са Законом о фискализацији. У супротном, обвезници ће бити подложни казненим мерама, а у складу са Законом. 

Више иформација: Допис Министарства финансија