Конкурс за упис на основну обуку ватрогасaца

24.03.2022.
  

Министарство унутрашњих послова је дана 22.03.2022. године расписало Конкурс за упис 300 полазника на Основну обуку припадника ватрогасно – спасилачких јединица на који се можете пријавити закључно са 06.04.2022. године. На територији општине Кањижа предвиђен је пријем једне особе.

Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове:

1) да је држављанин Републике Србије;

2) да најмање годину дана има пребивалиште на територији организационе јединице за коју је расписан конкурс, до дана закључења конкурса;

3) да нема мање од 19, а више од 30 година старости до дана закључења конкурса;

4) да има завршено средње образовање и васпитање;

5) да не постоје безбедносне сметње за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова;

6) да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Ц“ категорије;

7) да испуњава посебне услове у погледу критеријума здравствене, психо-физичке и базично-моторичке способности.

Право учешћа на конкурсу има и лице које похађа завршну годину средње школе уз обавезу да најкасније до 10.07.2022. године достави оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу има и лице које поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије, а није положило возачки испит „Ц“ категорије, уз обавезу да возачки испит положи у року од 18 месеци од дана завршетка Oсновне обуке припадника ватрогасно-спасилачких јединица.

 

Детаљније: конкурс

Текст и ближе услове конкурса можете наћи на сајту Министарства унутрашњих послова www.mup.gov.rs и сајту Центра за основну полицијску обуку www.copo.edu.rs