Оперативно-тактичка вежба 5. новембра

04.11.2021.
 

Министарство унутрашњих послова,  у петак 5. новембра 2021. године, организује оперативно-тактичку вежбу субјеката и снага система заштите и спасавања у Републици Србији „СИСТЕМ 2021“ у вези са ванредним догађајима и ситуацијама.

Вежба „СИСТЕМ 2021“, у  којој ће учествовати око 8.000 људи, приказаће тренутни степен припремљености и синергију свих субјеката и чинилаца у одговору на елементарне непогоде и техничко-технолошке несреће, која досад није извођена у овом формату.

Вежба укључује ангажовање свих субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у Републици Србији, како на локалном тако и на републичком нивоу.

Учесници вежбе су  припадници  Министарства унутрашњих послова, Црвеног крста Србије, Ватрогасног савеза Србије, субјеката и снага јединица локалних самоуправа, водопривредних предузећа, посебних организација и органа, субјеката од значаја за заштиту и спасавање.

Поменута вежба је планирана да се одржи истовремено на 50 локација, 24 града и 26 општина у Републици Србији.

Планом вежбе, обухваћена су два независна догађаја на територији две локалне самоуправе Севернобанатског округа и то на територији Града Кикинде и Општине Кањижа.

Вежба почиње у 10 часова.

Овом приликом обавештава се јавност да ће се у оквиру одржавања оперативно-тактичке вежбе субјеката система заштите и спасавања „СИСТЕМ 2021“, од стране Оперативног центра 112 Кикинда вршити активирање појединих сирена за узбуњивање у насељеним местима Кањижа, Трешњевац и Тотово Село на дан 05. новембра емитовањем знака „престанак опасности“ за почетак и крај вежбе. (Знак „престанак опасности“ се емитује једноличним тоном у трајању од 60 секунди.)Најава догађаја