Повећање туристичких капацитета у Банатском региону

22.09.2011.
  

Име пројекта: Повећање туристичких капацитета у Банатском региону
Главни партнер: Општина Кањижа
Партнер 1: Банат-Рипенсис, Жомбоља (Румунија)
Партнер 2: Град Панчево
Партнер 3: Општина Нови Кнежевац

Кратак опис пројекта: Пошто прилике за инфраструктурна улагања нису сазрела, радиће се на побољшању капацитета туризма у смислу израде 6 студија о изводљивости од којих 3 у Кањижи (уређење Главне улице, уређење Кампа, уређење Рибарског трга), као истакнуте туристичке атракције Кањиже, и припрема за инфраструктурна улагања. Осим тога, тражи се набавка модерне нове бине у вредности 210.000 ЕУР, као и поправка тиских молоа. Код партнера из Србије ће се радити такође по једна студија о изводљивости док ће Румунски партнер да набаве модерни шатор за велике приредбе и помоћи израду студије о туристичким потенцијалима Баната и могућностима заједничког развоја туризма.
Трајање пројекта: 12 месеци
Укупан буџет пројекта: 570,195.00 еура