Позивају се послодавци да се пријаве за учешће у организацији дуалних обука

15.10.2021.
 

Влада Србије жели да прошири дуални модел стручног образовања, због тога до 30. новембра се очекују пријаве компанија које би биле укључене у организовање практичне обуке. Након пријава компанија и анализе профила пријављених компанија, ће се израдити планови уписа за наредну школску годину.

Пет онлајн конференција о дуалној обуци биће одржане од 18. октобра.

 

Више информација:

 

Укључивање послодаваца у дуално образовање

Привредна комора Србије и Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводе активности планирања уписа ученика у први разред средње школе за школску 2022/2023. годину, по дуалном моделу образовања. Обзиром да је развој дуалног модела средњег стручног образовања један од приоритета Владе Републике Србије, обавештавају се послодавци о наредним корацима и планираним активностима.
Активности планирања уписне политике почиње са прикупљањем Изјава о спремности послодаваца за укључивање у дуално образовање, које спроводи Привредна комора Србије. Сви заинтересовани послодавци који желе да приме нову генерацију ученика, могу се пријавити путем веб портала Привредне коморе Србије http://portal.dualnoobrazovanje.rs/ .  Пријава је отворена до 30. новембра 2021. године.
У циљу детаљног информисања привредника о моделу дуалног образовања, поступку укључивања послодаваца и новим образовним профилима за наредну школску годину, Служба за дуално образовање и образовне политике ПКС ће организовати 5 онлајн секторских састанака који ће се одржати у следећим терминима:

  1. Понедељак, 18. октобар 2021. године – сектор грађевине, ИТ сектор, хемијска, гумарска и индустрија неметала;
  2. Среда, 20. октобар 2021. године – металска и електро индустрија, сектор енергетике и рударства, индустрија намештаја, папира, шумарство и прерада дрвета;
  3. Петак, 22. октобар 2021. године – прехрамбена индустрија, стoчарство и прерада сточарских производа, биљна производња;
  4. Понедељак, 25. октобар 2021. године – креативна индустрија, саобраћај, индустрија текстила, одеће, коже и обуће;
  5. Среда, 27. октобар  2021. године – туризам и трговина.

Сви послодавци који желе да пријаве учешће на овим састанцима, могу се регистровати на следећем линку:  https://online.pks.rs/ .  Сви састанци одржаће се са почетком у 11 часова, у трајању од сат и по времена. За прикључивање састанку приступа се путем истог линка.
Агендом ће бити покривене следеће теме:

  • Уводна реч о дуалном образовању;
  • Процедура укључивања послодаваца у дуално образовање;
  • Права, обавезе и одговорности послодаваца у дуалном образовању;
  • Питања и одговори.