SUTODEVAMOXTI

14.07.2011.
  

3. SUTODEVAMOXTI

Naziv projekta: Održivi razvoj turizma na mrtvajama reke Tise

Naziv projekta na engleskom: Sustainable tourism development among the Oxbows of the River Tisa

Akronim projekta: SUTODEVAMOXTI

Broj projekta: HU-SRB 0901/213/086

Vodeći partner: Opština Reske, Mađarska

Partner: Opština Kanjiža

Početak projekta: 01.09.2010.

Kraj projekta: 31.08.2011.

Trajanje projekta: 12 meseci

Ukupna vrednost projekta: 95.378,00 evra

Kratak opis projekta:
Cilj projekta je razvoj turizma na mrtvajama Tise kod Segedina, Reske, Martonoša i Kanjiže. Na teritoriji pomenutih naselja tj. opština će se mrtvaje dovesti u red u ekološkom smislu, sa posebnim ciljem utvrđivanja turističkog potencijala i mogućom gradnjom na tim lokacijama.