CBD STRATEGIES

31.07.2011.
  

Naziv projekta: Ažuriranje strategija razvoja lokalnih opština i razrada zajedničkih prekograničnih sektorskih razvojnih operativnih programa i projekata

Naziv projekta na engleskom: Updating of the Development Strategies of Local Municipalities and Elaboration of Cross-Border Common Sectorial Development Operational Programmes and Projects

Akronim projekta: CBD STRATEGIES

Broj projekta: HU-SRB 0901/213/013

Vodeći partner: Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Egyesülete (HÖKTE), Mórahalom

Partner: Opština Kanjiža

Početak projekta: 01.08.2010.

Kraj projekta: 31.07.2011.

Trajanje projekta: 12 meseci

Ukupna vrednost projekta: 99.800,00 evra

Kratak opis projekta:
Cilj projekta je stvaranje moderne, razvijene i konkurantne ekonomije u pograničnom regionu. Otvorenije prekogranično poslovanje će doprineti smanjenju nelojalne međusobne konkurencije sa obe strane granice. Uspešna primena mađarskog modela ekonomskog planiranja u opštini Kanjiža. Izrada petogodišnjeg strateškog dokumenta za potrebe opštine Kanjiža koji je u skladu sa EU i motiviše uspešan nastup na međunarodnom tržištu.