Обавештење о уплати треће рате пореза на имовину

05.08.2021.
  

Обавештавамо грађане општине Кањижа да рок за уплату 3. (треће) рате пореза на имовину 2021. године истиче 15. августа 2021 године.

Уплата рате врши се у складу са решењем пореза на имовину на српском језику које су грађани добили крајем 2020. године, односно почетком јануара 2021. године.

Шифра плаћања је 153 ако се уплата врши готовином. Уколико се уплата врши преко е-банкинга шифра плаћања је 253.

На решењу о порезу на имовину за 2020. годину на српском језику могу се пронаћи износи кварталних задужења (за свако тромесечје) као и број уплатног рачуна и позив на број обвезника.

Информације о порезу на имовину су од 1. јануара, доступне on line грађанима и привреди путем портала Јединственог информационог система локалне пореске администрације https://lpa.gov.rs.

За приступ наведеном порталу потребна је одговарајућа пријава на систем а она је могућа на два начина

1.            Коришћењем корисничког имена и лозинке (username и password)

2.            Коришћењем квалификованог електронског сертификата

Електронско подношење пријаве омогућено је само коришћењем квалификованог електронског сертификата.

Грађани који желе да провере стање пореза на имовину путем интернета, потребно је да претходно отворе кориснички налог.

Општинска управа општине Кањижа

Одељење за локалну пореску администрацију

УПУТСТВО ЗА ДОБИЈАЊЕ КОРИСНИЧКОГ НАЛОГА И ЛОЗИНКЕ

1. Захтев за отварање корисничког налога и лозинке може се поднети предајом попуњеног обрасца захтева у згради Општинске управе општине Кањижа, у Кањижи, Трг Главни бр. 1, на шалтеру бр. 3. Услужног центра Општинске управе општине Кањижа за обвезнике који имају пребивалиште на територији општине Кањижа;

2. Кориснички налог и лозинку за коришћење online упита стања обвезник, или лице које он овласти, ПРЕУЗИМА ИСКЉУЧИВО НЕПОСРЕДНО (уз приказ важеће личне карте). Овлашћење за физичко лице (што обухвата и предузетнике) мора бити оверено од стране јавног бележника, а овлашћење за правно лице мора бити потписано од стране одговорног лица фирме - (у прилогу ОП образац);

3. Обвезник који је добио кориснички налог и лозинку, у апликацији може сам да промени лозинку. Ако обвезник заборави или изгуби лозинку коју је добио или сам одредио променом лозинке, мора доћи на шалтер бр. 3. Услужног центра Општинске управе општине Кањижа, како би му била издата нова лозинка.